Dụng cụ

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
90309D Burette Schilling 25ml Cái Isolab
90310C Bình hút ẩm -TQ Cái TQ
90400V Bông Gòn Không Thấm Kg VN
90401D Cốc đốt 250ml Cái 250ml
90402D Cốc thủy tinh SCHOTT 1L Cái 1000ml
90403D Cốc thủy tinh SCHOTT 400ml Cái 400ml Schot-Duc
90404D Cốc thủy tinh SCHOTT 600ml Cái 600ml Schott-Ðuc
90405D Cốc thủy tinh 100ML Cái 100ml SCHOTT
90420V Cồn kế Cái VN
90430D Cọc 10mm-450mm Cái IKA-Ðuc
90500U Cuvette đo mẫu (sample cell w/cap) 2401906 Hộp hộp/6ống x25ml 2401906
90504Y Cá từ 6*35mm Cái Y-A00001056
90505D Cá từ 6*30mm Cái Isolbab
90506D Cá từ 10x38mm Cái 10x38mm Duc
90507D Cá từ 7*50mm VITLAB - Ðuc Cái 7*50mm VITLAB - Ðuc
90508D Cá từ 8*50mm Isolab-Duc Cái 8*50mm Isolab-Duc
90600D Đũa thủy tinh thí nghiệm Φ5 dài 30 Cái Φ5 dài 30 Ð?c
90601C Đũa thủy tinh 4x200mm Cái TQ-GER56279
90700M Filter forceps (Kẹp gắp) [Millipore XX6200006P] Hộp hộp/3cái Millipore XX6200006P
90802V Giá inox để ống nghiệm 90 ống Cái 90ống
90810C Giấy lau kiếng [ 100 sheets 100*150mm] xấp TQ
90820J Giấy thử Chlorine 25 - 200 ppm Hộp Advantec-Nh?t
90830C Lam kính đầu mờ Cái TQ
90831D Lam kính hộp/50cái Hộp hộp/50cái hãng Isolab-duc
90840C Muỗng inox Hộp hộp/3cái TQ
90841C Muỗng xúc HC thủy tinh-TQ Cái VNA55990
90851D Nắp vặn xanh chai trung tính GL 45 Cái Duran
90852U Nắp 15-415 Cái My
90853U Nắp 18-415 Cái My
91701D Pipette thẳng 0.5ml Cái 0.5ml