Hướng Dẫn Download COA PROLABO

Cách lấy COA PROLABO

 

    1. Vào link website của Prolabo : https://fr.vwr.com/store

   2. Nhập code cần tìm và thanh Rechercher

  Prolabo1

 

 

   3. Chọn sản phẩm cần lấy COA.

   4. Chọn vào mục Certificate of Analysis 

   5 .Nhập số Lot của sản phẩm --->  Chọn Find

 Prolabo2 

  

 

   6 .Chọn vào mục Certificate of Analysis để tải về COA.

 Prolabo3

Prolabo4