Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Acrylamide [1.00641.1000]
Tên khác Acrylamide-bis ready-to-use sol 40%(29.1:0.9)
Mã sản phẩm 00280M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách 1L
Đơn vị định lượng Chai
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại