Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Acrylamide [1.10784.0100]* >>
Tên khác PL II C3 H5 NO for electrophoresis
Mã sản phẩm 00290M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách 100g
Đơn vị định lượng Chai
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại