Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Acrylamide-bis [1.00634.0041]
Tên khác
Mã sản phẩm 00277M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách 41g
Đơn vị định lượng Chai
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại