Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Acrylonitryl for syn [8.00834.1000]* >>
Tên khác Acrylic acid nitride vinyl cyanide C3 H3 N
Mã sản phẩm 00294M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách 1L
Đơn vị định lượng Chai
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại