Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Air-Sampler System MAS 100 [ 1.09090.0001]
Tên khác
Mã sản phẩm 80011M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách Cái
Đơn vị định lượng Cái
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại