Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Amoxicilline 25ug 66138
Tên khác
Mã sản phẩm 78540R
Nhà sản xuất Biorad
Quy cách 4x50disks
Đơn vị định lượng Tube
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại