Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Amoxicilline+clavunic[Biorad 66178]
Tên khác Đĩa kháng sinh các loại [20microgam+10microgam]
Mã sản phẩm 78510R
Nhà sản xuất Biorad
Quy cách 4x50disc
Đơn vị định lượng Tube
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại