Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Ampicilline 10mg+sulbatam
Tên khác Ống chuẫn=4x50 disc=200disc
Mã sản phẩm 78499R
Nhà sản xuất Biorad
Quy cách 4x50disc
Đơn vị định lượng Tube
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại