Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Ampicilline chuẫn
Tên khác
Mã sản phẩm 78501V
Nhà sản xuất VN
Quy cách ống
Đơn vị định lượng Tube
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại