Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Bộ kiểm tra Chlorine dư : DPD Free chlorine color dics test kit [Hach 223102]
Tên khác thuốc thử 15617U
Mã sản phẩm 15618U
Nhà sản xuất Mỹ
Quy cách 100's
Đơn vị định lượng Hộp
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại