Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Colorimeter Multi Spectroquant [1.73630.0001]
Tên khác Máy so màu
Mã sản phẩm 17155M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách cái
Đơn vị định lượng Cái
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại