Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm CombiCheck 60 [1.14696.0001]
Tên khác Spectroquant®
Mã sản phẩm 17199M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách 1set
Đơn vị định lượng Bộ
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại