Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Cột sắc ký pH ngược HX 809210 [1.50358.0001]
Tên khác cho máy sắc ký 250-4(1x1unit)
Mã sản phẩm 80033M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách (1x1unit)
Đơn vị định lượng Bộ
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại