Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Envirocheck contact C [1.02136.0001] 10units
Tên khác Total coliform/ E.coli
Mã sản phẩm 23888M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách 10units
Đơn vị định lượng Hộp
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại