Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Envirocheck® Contact YM(R) [1.02139.0001]
Tên khác (Yeasts and Moulds)
Mã sản phẩm 75291M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách 10unit
Đơn vị định lượng Hộp
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại