Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm EZ-Stream universal pump (Bơm chân không) [EZSTREAM1]
Tên khác
Mã sản phẩm 26058M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách
Đơn vị định lượng Cái
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại