Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Glass filter holder 47 mm w/300ml funnel (phểu lọc thủy tinh đường ) [XX1004700]
Tên khác Phễu lọc bằng thủy tinh có gắn sẵn nút, kẹp, kích cỡ 47mm fritted base, stopper, clamp
Mã sản phẩm 27754M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách
Đơn vị định lượng Cái
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại