Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Phin lọc Stericup filter 12's [MILLIPORE -SCGVU01RE ]
Tên khác Phin lọc
Mã sản phẩm 83950M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách Hộp/12's
Đơn vị định lượng Hộp
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại