Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm Thermoreactor TR320, 12 holes,7 preinstalled progr. [1.71200.0001]
Tên khác Spectroquant
Mã sản phẩm 67447M
Nhà sản xuất Merck
Quy cách unit
Đơn vị định lượng Cái
Mô tả ngắn

Sản phẩm cùng loại