Thuốc thử

Bộ Test thử dùng để kiểm các Kim Loại

Mã sản phẩm Sản phẩm Đơn vị Đ.lượng Quy cách Nhà sản xuất
78860V Dexamethasone (Chuẩn) 125mg Lọ Lọ VN-125mg
78868R Dialon Coombs serum (green) 86580SG Lọ lọ Biorad 86580SG
78870V Diphenylhydramine HCl Lọ ống VN
78900R Doxycycline 30 ug [Biorad 66388] Tube 4x50disks Biorad 66388
78901V Doxycylin Chai VN
78909U DPD free chlorine [21055-69] ,10ml, 100's HACH gói 100's Hach 21055-69
78913U Dung dịch chuẩn chlorine [26300-20] Hộp hộp/20's Hach 26300-20
78914U Dung dịch chuẩn oxy hòa tan [28335-10] Hộp hộp/16ống Hach 28335-10
78915R EIA Anti-DSNA Kit X96 [Biorad 96DS] Hộp 96 test Biorad 96DS
78918U Ecoli / Coliform count plate (huỷ) 3M- 6404 Hộp hộp 3M- 6404
78920V E.coli 25922 Tube ống VN
78925R Econazole 50 disks [Biorad 62826] Hộp 50 disks Biorad 62826
78930V Enterococcus faecalis Tube ống VN
78940V Erythromycine (chuẩn kháng sinh) Lọ ống VN
78950R Erythromycine (15UI) 66448 Tube 4x50disc Biorad 66448
78951I Erythromycin [ SD013-1PK] Hộp 1pk An do SD013-1PK
78960V Escherichia coli [E.Coli] Tube ống VN
78965U FerroVer Iron Reagent [Hach 21057-69] gói 100's Hach 21057-69
78970V Fexofenadin chuẩn Tube ống PVKN
78980F Fribrinogene +Tampon Bộ 6x4ml/bộ Bio/Pháp
78990R Furanes 300mg 68678 Tube 4x50disc Biorad 68678
79000R Gentamycine 66548 , 10ui Tube ống Biorad 66548
79010R Gentamycine 10ug [Biorad 66608] Tube 4x50disks Biorad 66608-10mcg
79020R Genscreen HIV 480 tests [Biorad 72279] Hộp 480 tests Biorad 72279
79021R Genscreen ultra HIV Hộp Biorad 72386
79040F Glucose 250ml Chai 250ml Biolabo/Phap-250ml
79060F GAMMA-GT 8lox30ml Hộp 8x30ml Bio/Pháp
79070U HBsAg Determine(h/100test) Hộp Hộp Abott- USA
79080U HBsAg strip Test Hộp 50 test Prima- USA
79090D HBsAg 60test Hexangon Hộp Hộp Human-Ðuc